Fundamenty: rozwój służby cywilnej – dyplomacja

Fundamenty: rozwój służby cywilnej – dyplomacja

W dniu 15 kwietnia 2019 r. odbył się briefing podsumowujący doświadczenia programu “Fundamenty: rozwój służby cywilnej – dyplomacja”, realizowanego wspólnie przez KSAP i Stowarzyszenie Absolwentów KSAP.

Projekt miał na celu przeanalizowanie istniejących (zarówno tradycyjnych, jak i nowatorskich) rozwiązań instytucjonalnych współczesnych państw partnerskich i sojuszniczych Polski.

W ramach projektu odbyły się:

  • seminarium nt. Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych z udziałem wysokich przedstawicieli ESDZ,
  • seminarium koncepcyjno-programowe,
  • wykłady ambasadorów i innych przedstawicieli dyplomatycznych (z Chile, Egiptu, Hiszpanii, Irlandii, Iranu, Izraela, Palestyny, Peru, Rumunii, Stolicy Apostolskiej, USA, Włoch),
  • spotkania w ambasadach,
  • narady warsztatowe.

Efektem programu jest raport końcowy podsumowujący różne modele dyplomacji pt. Fundamenty: rozwój służby cywilnej – dyplomacja.

Zachęcamy do zapoznania się!

Stanowisko SAKSAP w sprawie poprawy warunków zatrudnienia i zwiększenia wynagrodzeń w korpusie służby cywilnej

Stanowisko SAKSAP w sprawie poprawy warunków zatrudnienia i zwiększenia wynagrodzeń w korpusie służby cywilnej

W internetowym Serwisie Służby Cywilnej opublikowano Sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i realizacji zadań tej służby w 2018 roku. Płynie z niego wniosek, że służba cywilna znajduje się w trudnej sytuacji. Jak zauważa sam Szef: Teraz to praca szuka człowieka. Pracodawcom, szczególnie w dużych miastach, coraz trudniej znaleźć pracownika. W służbie cywilnej chcemy zatrudniać najlepszych, jednak pod względem dynamiki wzrostu płac przegrywamy nie tylko z sektorem prywatnym.

Kierując się troską o sprawność instytucji publicznych i jakość dostarczanych usług, Zarząd Stowarzyszenia przeanalizował Sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej i zajął stanowisko w sprawie poprawy warunków zatrudnienia i zwiększenia wynagrodzeń w korpusie służby cywilnej.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym stanowiskiem!Stowarzyszenie oczekuje niezwłocznego podjęcia działań mających na celu zwiększenie wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej. Właściwe warunki do pełnienia służby publicznej, w tym godne wynagradzanie za pracę urzędników, są niezbędne do realizacji celów stawianych przed administracją.

Zwiększenie płac w administracji rządowej wymaga możliwie szerokiego poparcia, dlatego zachęcamy do podpisywania petycji do Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów w sprawie zwiększenia wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej.