Stanowisko SAKSAP w sprawie poprawy warunków zatrudnienia i zwiększenia wynagrodzeń w korpusie służby cywilnej

Stanowisko SAKSAP w sprawie poprawy warunków zatrudnienia i zwiększenia wynagrodzeń w korpusie służby cywilnej

W internetowym Serwisie Służby Cywilnej opublikowano Sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i realizacji zadań tej służby w 2018 roku. Płynie z niego wniosek, że służba cywilna znajduje się w trudnej sytuacji. Jak zauważa sam Szef: Teraz to praca szuka człowieka. Pracodawcom, szczególnie w dużych miastach, coraz trudniej znaleźć pracownika. W służbie cywilnej chcemy zatrudniać najlepszych, jednak pod względem dynamiki wzrostu płac przegrywamy nie tylko z sektorem prywatnym.

Kierując się troską o sprawność instytucji publicznych i jakość dostarczanych usług, Zarząd Stowarzyszenia przeanalizował Sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej i zajął stanowisko w sprawie poprawy warunków zatrudnienia i zwiększenia wynagrodzeń w korpusie służby cywilnej.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym stanowiskiem!


Stowarzyszenie oczekuje niezwłocznego podjęcia działań mających na celu zwiększenie wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej. Właściwe warunki do pełnienia służby publicznej, w tym godne wynagradzanie za pracę urzędników, są niezbędne do realizacji celów stawianych przed administracją.

Zwiększenie płac w administracji rządowej wymaga możliwie szerokiego poparcia, dlatego zachęcamy do podpisywania petycji do Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów w sprawie zwiększenia wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej.

Pożegnanie Tomasza Dzieńdziury

Pożegnanie Tomasza Dzieńdziury

22 maja 2019 roku zmarł Tomasz Dzieńdziura, absolwent XXI Promocji KSAP „Stanisław Konarski”.

Tomasz urodził się w grudniu 1983 roku w Zielonej Górze. Był absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (studiował stosunki międzynarodowe). Po ukończeniu KSAP pracował w Ministerstwie Sportu i Turystyki. W ramach swoich obowiązków reprezentował Polskę na arenie międzynarodowej. Był delegatem krajowym w Komitecie Turystyki Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w Paryżu.

Pogrzeb odbędzie się o g. 11:00 w dniu 27 maja w warszawskim kościele św. Barnaby Apostoła.

Tomek był zawsze uśmiechnięty i pomocny – takim go zapamiętamy.