Wystąpienie Prezesa SAKSAP podczas inauguracji kształcenia XXXI Promocji KSAP

Wystąpienie Prezesa SAKSAP podczas inauguracji kształcenia XXXI Promocji KSAP

W dniu 4 września 2019 r. Słuchacze XXXI Promocji złożyli uroczyste ślubowanie: „Pragnąc służyć Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję sumiennie i rzetelnie wypełniać obowiązki słuchacza Krajowej Szkoły Administracji Publicznej imienia Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego, postępować zgodnie z zasadami etyki, a swoją postawą dawać świadectwo poszanowania prawa i godności innych.”

Tym samym stali się częścią wspólnoty ludzi, którzy postanowili poświęcić życie zawodowe służbie publicznej. Słuchacze i absolwenci KSAP tworzą bowiem szczególną społeczność podzielającą przekonanie o wspólnych celach, ideałach i zadaniach polskiej administracji publicznej.

Do świeżo upieczonych słuchaczy listownie zwrócili się Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Prezydent RP Andrzej Duda oraz Marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

W uroczystości wziął udział Prezes Stowarzyszenia Absolwentów KSAP – Jerzy Siekiera. W swoim przemówieniu do słuchaczy XXXI Promocji podkreślił, że niezmiernie cieszy go fakt, że w mury Szkoły wciąż wstępują ludzie, którym bliska jest idea neutralnej politycznie i profesjonalnej służby publicznej. Tym bardziej, że sytuacja w służbie cywilnej budzi niepokój: rosnąca fluktuacja kadr, coraz mniejsze zainteresowanie pracą w administracji rządowej oraz losy zawodowe kolejnych roczników KSAP. Podkreślił przy tym aktywność Stowarzyszenia Absolwentów na rzecz poprawy sytuacji w służbie cywilnej.

Zachęcamy serdecznie do zapoznania się z pełną treścią wystąpienia Prezesa SAKSAP na inauguracji kształcenia XXXI Promocji KSAP.

Konsultacje publiczne – „Służba cywilna. Rekomendacje Stowarzyszenia Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej”

Konsultacje publiczne – „Służba cywilna. Rekomendacje Stowarzyszenia Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej”

Stowarzyszenie Absolwentów KSAP rozpoczyna etap konsultacji publicznych dot. projektu dokumentu „Służba cywilna. Rekomendacje Stowarzyszenia Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej”.

Projekt stanowi aktualizację dokumentu pod tym samym tytułem opracowanego w 2016 roku. Zmiany polegają na uwzględnieniu w treści projektu stanowisk i postulatów sformułowanych przez SAKSAP od czasu powstania poprzedniej wersji „Rekomendacji”.

Najistotniejsze rekomendacje dotyczą:

  • rozszerzenia kompetencji i wzmocnienia roli Szefa Służby Cywilnej,
  • silniejszego podporządkowania dyrektorów generalnych Szefowi Służby Cywilnej,
  • wprowadzenia transparentnego, opartego na kryteriach merytorycznych, dwuetapowego naboru na stanowiska kierownicze,
  • wprowadzenia karencji, 5-letniego okresu, który musi upłynąć od zaprzestania uczestniczenia w partii politycznej do objęcia stanowiska kierowniczego w służbie cywilnej,
  • ugruntowania roli KSAP jako instytucji kształcącej kadrę kierowniczą administracji publicznej,
  • poprawy płac w administracji rządowej i powiązania wzrostu wynagrodzeń w korpusie służby cywilnej ze wzrostem płac w sektorze przedsiębiorstw.

Uwagi do projektu „Rekomendacji” należy przesyłać na adres zarzad@saksap.pl do końca października 2019 r. Wszystkie propozycje zmian do projektu zostaną przedyskutowane w gronie Zarządu. Ostateczna wersja dokumentu zostanie przekazana Prezesowi Rady Ministrów.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach i rozpowszechnianiu dokumentu.

Zarząd SAKSAP