Służba cywilna. Rekomendacje Stowarzyszenia Absolwentów KSAP

Służba cywilna. Rekomendacje Stowarzyszenia Absolwentów KSAP

W dniu 25 listopada 2019 r. Stowarzyszenie Absolwentów KSAP złożyło w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opracowanie pt. „Służba cywilna. Rekomendacje Stowarzyszenia Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej”, stanowiące aktualizację dokumentu pod tym samym tytułem powstałego w 2016 r.

Opracowany w środowisku absolwentów KSAP projekt „Rekomendacji” został poddany konsultacjom publicznym. Uzgodniony dokument stanowi zbiór propozycji zmian
w systemie służby cywilnej służących poprawie jego funkcjonowania.

Do najważniejszych rekomendacji należą:

 • rozszerzenie kompetencji i wzmocnienie roli Szefa Służby Cywilnej,
 • wprowadzenie transparentnego, opartego na kryteriach merytorycznych, dwuetapowego naboru na stanowiska kierownicze,
 • wprowadzenie karencji, 5-letniego okresu, który musi upłynąć od zaprzestania uczestniczenia w partii politycznej do objęcia stanowiska kierowniczego
  w służbie cywilnej,
 • ugruntowanie roli KSAP jako instytucji kształcącej kadrę kierowniczą administracji publicznej,
 • profesjonalizacja służby cywilnej poprzez zwiększanie rocznych limitów mianowań
  i rezygnację z opłaty za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego,
 • poprawa płac w administracji rządowej i powiązanie wzrostu wynagrodzeń
  w korpusie służby cywilnej ze wzrostem płac w sektorze przedsiębiorstw.

Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej gotowe jest aktywnie uczestniczyć w wypracowaniu nowych rozwiązań, które będą służyły doskonaleniu systemu służby cywilnej w Polsce.

Zachęcamy do zapoznania się z całością dokumentu pt. „Służba cywilna. Rekomendacje Stowarzyszenia Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej”

Pożegnanie Mariusza Kaźmierczaka

Pożegnanie Mariusza Kaźmierczaka

23 listopada 2019 roku zmarł płk SG Mariusz Kaźmierczak, absolwent IV Promocji KSAP „Sapere Aude”.

Mariusz urodził się 12 września 1965 roku w Środzie Wielkopolskiej. Był absolwentem matematyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Całe życie zawodowe poświęcił działaniom na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego Rzeczypospolitej Polskiej.

Po ukończeniu studiów pracował w Policji, a od 1996 r. w Straży Granicznej, zajmując szereg stanowisk samodzielnych i kierowniczych. Od 2009 r. pełnił funkcję Dyrektora-Szefa Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej. W ramach swoich obowiązków odpowiadał za zabezpieczenie najważniejszych wydarzeń krajowych i międzynarodowych, religijnych i sportowych, m.in. konferencje ONZ, mistrzostwa UEFA EURO 2012 czy szczyt NATO.

W czasie długoletniej służby otrzymał wiele odznaczeń za zasługi na rzecz bezpieczeństwa publicznego oraz za czyny dla kraju i społeczeństwa, w tym Złoty Krzyż Zasługi. Był wzorem urzędnika i funkcjonariusza, całym sercem oddanym swej służbie i wychodzącym poza zakres swych zwykłych obowiązków.

Pogrzeb odbędzie się we wtorek 3 grudnia 2019 r. o godz. 12:00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej 13/15, po czym nastąpi odprowadzenie do grobu na Cmentarz Powązki Wojskowe. Zamiast kwiatów rodzina prosi o datki na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach (http://www.fundacjapolicja.pl/).

Składamy wyrazy współczucia dla żony Agnieszki i bliskich. Mariusz był zawsze profesjonalny, lojalny, uśmiechnięty i pomocny – takim go zapamiętamy.