Działania SAKSAP w związku z przepisami tzw. Tarczy antykryzysowej

Działania SAKSAP w związku z przepisami tzw. Tarczy antykryzysowej

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej aktywnie działa w związku ze zmianami w ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Kierując się troską o sprawność administracji państwowej realizującej zadania publiczne na rzecz społeczeństwa Stowarzyszenie podjęło następujące działania:

Ograniczenia kosztów wynagrodzeń osobowych w służbie cywilnej

Ograniczenia kosztów wynagrodzeń osobowych w służbie cywilnej

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadziła szczególne uprawnienie Rady Ministrów do określenia w drodze rozporządzenia rozwiązań w zakresie ograniczenia kosztów wynagrodzeń osobowych w urzędach administracji rządowej.

W związku z powyższym Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, kierując się troską o sprawność administracji państwowej realizującej zadania publiczne na rzecz społeczeństwa, zwróciło się z pismem do Premiera w sprawie ograniczenia kosztów wynagrodzeń osobowych w służbie cywilnej.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią pisma.