Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji

W dniu 27 kwietnia br. Stowarzyszenie Absolwentów KSAP wystąpiło z wnioskiem o udostępnienie opinii, stanowisk oraz innych dokumentów wytworzonych przez Szefa Służby Cywilnej, ustawowo odpowiedzialnego za przygotowanie projektów aktów normatywnych dotyczących służby cywilnej, w związku pracami nad projektem ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Odpowiedzi udzieliło Centrum Informacyjne Rządu informując, że procedowanie projektu ustawy odbywało się w trybie odrębnym określonym w Regulaminie pracy Rady Ministrów. W związku z tym odstąpiono od  uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania oraz rozpatrzenia projektu przez Stały Komitet Rady Ministrów. W konsekwencji projekt ustawy został skierowany bezpośrednio do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.