Akcja charytatywna Absolwentów KSAP

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów KSAP, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami kontynuuje działalność charytatywną. Dlatego prosimy o Wasze zaangażowanie w zbiórkę używanej odzieży dla Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta (szczegóły w załączeniu).

Akcję koordynuje Monika Nowosielska (II promocja), e-mail: monika.radosc@gmail.com.

Ogłoszenie

Towarzystwo im. św. Brata Alberta