Kongres Programowy – 27 styczna 2018 r.

Kongres Programowy – 27 styczna 2018 r.

Zapraszamy absolwentów KSAP w sobotę 27 stycznia 2018 r. na Kongres Programowy. Będzie okazją do szerokiej dyskusji o kwestiach nurtujących nasze środowisko. Proponujemy, aby dyskusja toczyła się wokół trzech bloków zagadnień: Stowarzyszenie, Szkoła, Służba publiczna.
 
Zapraszamy wszystkich absolwentów ze wszystkich promocji, niezależnie od wieku, stażu, statusu pracowniczego ani przynależności organizacyjnej – liczy się chęć udziału i gotowość podzielenia się swoimi przemyśleniami. Spotykamy się w gmachu KSAP przy ul. Wawelskiej 56.
 
 
Ponowny pogrzeb Władysława Stasiaka

Ponowny pogrzeb Władysława Stasiaka

Ponowny pogrzeb Władysława Stasiaka, absolwenta I Promocji, odbył się 3 sierpnia 2017 r. w Warszawie na Powązkach Wojskowych. Władysław jest przez wielu uważany za wzór polskiego urzędnika. Uroczystość zgromadziła rodzinę, przyjaciół oraz przedstawicieli instytucji państwowych, którymi kierował, w których pracował, i w których nadal pozostaje autorytetem. Przedstawiciele Stowarzyszenia Absolwentów KSAP złożyli kwiaty na Jego grobie.

Konstytucja RP a służba cywilna

Stowarzyszenie Absolwentów KSAP serdecznie zaprasza członków Stowarzyszenia – absolwentów oraz słuchaczy Krajowej Szkoły na wykład Pani prof. Marii Gintowt-Jankowicz pt. “Konstytucja RP a służba cywilna”. Wykład, po którym będzie okazja do dyskusji i zadania Prelegentce pytań, odbędzie się 26 kwietnia br. o godz. 17.00 w siedzibie KSAP, w sali im. Władysława Stasiaka.

Wyjście na film “Wyklęty” – 15 marca br.

Wyjście na film “Wyklęty” – 15 marca br.

Zapraszamy członków SA KSAP do wspólnego obejrzenia filmu”Wyklęty” w reż. K. Łęckiego w dniu 15 marca br. o godz. 17.15 w Kinie LUNA.  Fabuła filmu jest oparta na faktach, bohaterami są członkowie zbrojnego podziemia niepodległościowego – tzw. Żołnierze Wyklęci. Inspiracją dla twórców filmu były w szczególności losy Józefa Franczaka ps. “Lalek”, zamordowanego przez komunistów w 1963 r.

Prosimy o zgłoszenia udziału do dnia 15 marca do godz. 15.00 na adres zarzad@saksap.pl. Bilety dla członków Stowarzyszenia regularnie płacących składki oraz członków obserwatorów (słuchaczy KSAP) sfinansuje Stowarzyszenie.

Konferencja Absolwentów – zaproszenie

Krajowa Szkoła zaprasza na Konferencję Absolwentów XXVII Promocji Jan Karski pt. “Urzędnik w służbie publicznej”, która rozpocznie się o godz.10.00 w dniu 21 marca 2017 r. Konferencja jest współorganizowana z Fundacją Edukacyjną Jana Karskiego. Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy na www.ksap.gov.pl

Obniżenie składki członkowskiej

Kongres Stowarzyszenia Absolwentów KSAP podjął w dniu 14 stycznia 2017 r. uchwałę o obniżeniu wysokości składki członkowskiej ze 120 do 60 zł rocznie, z mocą od dnia 1 stycznia 2017 r. Decyzja Kongresu wynika m.in. ze znacznego wzrostu liczby członków regularnie płacających składki oraz stabilnej sytuacji finansowej SA KSAP.

Kongres wybrał nowe władze

W dniu 14 stycznia 2017 r. odbył się XX Kongres Stowarzyszenia Absolwentów KSAP. Prezesem został Paweł Banaś (I). Członkami zarządu zostali: Wiktor Fediuszko (XVII), Wojciech Kaczor (XXIV), Jarosław Kaźmierski (I), Krzysztof Madej (IX), Jan Pastwa (II), Marietta Rasielewska (XXIV), Jerzy Siekiera (XV) oraz Przemysław Wyganowski (IV). Continue reading

Interwencja ws. artykułu “wSieci”

W dniu 11 stycznia 2017 r. Prezes Urszula Kulisiewicz skierowała w imieniu zarządu Stowarzyszenia Absolwentów KSAP list do Redaktora Naczelnego “wSieci” Jacka Karnowskiego. Jest on odpowiedzią na artykuł Stanisława Janeckiego pt. “Rządowy pakiet obowiązkowy”, który ukazał się w nr 48 Tygodnika (28.XI-04.XII.2016). Autor zasugerował Rządowi potrzebę powołania nowej uczelni w miejsce KSAP. Stowarzyszenie podjęło polemikę z tezami zawartymi w artykule, zwracając uwagę na kluczową rolę Szkoły i potrzebę jej wzmocnienia, nie likwidacji. Zobacz list SA KSAP