Art. 8 ustawy o KSAP niezgodny z Konstytucją

Zgodnie z dzisiejszym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego przepis art. 8 ustawy o KSAP, upoważniający Prezesa Rady Ministrów do określenia w rozporządzeniu wysokości kosztów kształcenia podlegających zwrotowi przez słuchacza w określonych sytuacjach, jest niezgodny z Konstytucją. Jednocześnie Trybunał wskazał, że niezgodność ma charakter formalny i wynika z braku wskazania w przepisie wytycznych dla autora rozporządzenia.

Sprawa trafiła do Trybunału w wyniku pytania prawnego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, przed którym toczy się postępowanie w przedmiocie orzeczenia zwrotu kosztów kształcenia przez jednego z absolwentów KSAP. Składowi TK przewodniczył prof. Andrzej Rzepliński.

TK uchylił rozporządzenie o stypendiach w KSAP (lex.pl, 9.03.2011)

Kobiety w służbie publicznej – szklany sufit?

W piątek, 18 marca o godz. 9:00 odbędzie się w Krajowej Szkole Administracji Publicznej konferencja dotycząca sytuacji kobiet zatrudnionych w sektorze publicznym. Organizatorem jest XXI Promocja Stanisław Konarski we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu ds. Równego Traktowania. Patronat nad konferencją objęła pani Anna Komorowska, która zapowiedziała swoją obecność w KSAP.

Informacja na stronie KSAP
Program konferencji

Echa ustawy redukującej

Dzisiejsza Gazeta Wyborcza w artykule Renaty Grochal “Tusk nie odpuszcza urzędnikom” informuje, że rząd planuje do końca sierpnia br. zmniejszyć zatrudnienie w ministerstwach i urzędach centralnych do poziomu z 2007 r. – oznacza to redukcję etatów o 3,5 tysiąca. W materiale zawarte są także wypowiedzi ekspertów komentujących te plany.

Przy tej okazji warto przypomnieć przesłanki, jakimi kierował się prezydent Bronisław Komorowski kierując do Trybunału Konstytucyjnego “ustawę o racjonalizacji w administracji” – wniosek w PDF. Warto także zapoznać się z opinią Sądu Najwyższego (PDF) na temat projektu ustawy.

Maria Curie patronką najnowszej promocji l’ENA

Słuchacze promocji 2011-2012 francuskiej Ecole Nationale d’Administration wybrali na swoją patronkę Marię Curie. To już trzeci patronat powiązany z Polską (po Solidarności w roku 1983 oraz Mikołaju Koperniku w roku 2002).

Francuska Ecole Nationale d’Administration, założona w 1945 roku przez generała Charlesa de Gaulle’a, to najsłynniejsza szkoła kształcąca elity służby cywilnej. Wzorując się na jej doświadczeniach utworzono KSAP. Absolwentami ENA są między innymi: Valéry Giscard d’Estaing, Jacques Chirac, Alain Juppé, Dominique de Villepin, Ségolène Royal.

Informacja prasowa o wyborze patrona.