Zaproszenie na spotkanie opłatkowe – 21 grudnia

Zaproszenie na spotkanie opłatkowe – 21 grudnia

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów KSAP oraz Dyrektor Szkoły dr Wojciech Federczyk zapraszają absolwentów na tradycyjne spotkanie świąteczne w dniu 21 grudnia br. (środa) do Auli im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego. Spotkanie poprzedzi wykład ks. prof. dr. hab. Franciszka Longchamps de Bérier pt. „Boże Narodzenie w rzymskim świecie urzędników”, który rozpocznie się o godz. 15.30.

Zapraszamy na “Wołyń” W. Smarzowskiego

Zapraszamy na “Wołyń” W. Smarzowskiego

plakat2Zapraszamy członków SA KSAP do wspólnego obejrzenia filmu „Wołyń” w reż. W. Smarzowskiego w dniu 12 października br. o godz. 17.40 w Multikinie w Złotych Tarasach.  Ten ważny i długo oczekiwany film przedstawia losy Polaków na Kresach, dotkniętych  ludobójstwem dokonanym w l. 1943-44 przez oddziały ukraińskie OUN – UPA. Jest jedną z większych produkcji polskiej kinematografii ostatnich lat, powstał m.in. dzięki zbiórce publicznej (filmwolyn.org). Więcej informacji o filmie tutaj

Prosimy o zgłoszenia udziału do dnia 12 października do godz. 16.00 na adres zarzad@saksap.pl. Bilety dla członków Stowarzyszenia regularnie płacących składki oraz członków obserwatorów (słuchaczy KSAP) sfinansuje Stowarzyszenie. Cena biletu dla pozostałych osób to 14 zł/os. (zbierana w odliczonej gotówce przed seansem). Liczba biletów jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

II Mistrzostwa Polski Administracji Publicznej w Szachach

II Mistrzostwa Polski Administracji Publicznej w Szachach

plakatW dniach 9-10 grudnia 2016 r. odbędą się – pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło – II Mistrzostwa Polski Administracji Publicznej w Szachach Szybkich i Błyskawicznych, których SA KSAP jest współorganizatorem. Zachęcamy osoby uprawnione do udziału w Mistrzostwach. Zobacz pismo  Szefa SC do dyrektorów generalnych w tej sprawie. Zgłoszenia do 18 października br.

Więcej informacji: http://mpap.pzszach.pl/

Szef SC o rekomendacjach SA KSAP

W skierowanym do Prezesa SA KSAP piśmie z dnia 1 września 2016 r.  Szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat – Urbański odniósł się do rekomendacji zmian w służbie cywilnej, opracowanych przez Stowarzyszenie. Zobacz ww. pismo.

Uwagi do artykułu w Dzienniku Gazecie Prawnej

W wydaniu “Dziennika Gazety Prawnej” z dnia 11 sierpnia br. (nr 155, s. B8) ukazał się artykuł p. Artura Radwana pt. “Urzędnicy powinni pracować w różnych miejscach”  odnoszący się do rekomendacji zmian w służbie cywilnej opracowanych przez SA KSAP. Niestety artykuł jest nieprecyzyjny i wprowadza w błąd co do treści przedstawionych w ww. rekomendacjach. W szczególności należy podkreślić, że – wbrew twierdzeniom zawartym w artykule – w rekomendacjach SA KSAP nie ma mowy o powrocie do poprzednio obowiązującej ustawy o służbie cywilnej ani o preferencjach dla absolwentów KSAP przy obsadzie stanowisk menedżerskich w administracji. Continue reading