Pismo w sprawie zwiększenia kwoty bazowej wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej

Pismo w sprawie zwiększenia kwoty bazowej wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej

W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów w dniu 26 kwietnia br.
Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 20222025, w którym zakłada się, że średnioroczna stopa inflacji wyniesie w 2022 r. 9,1%, Stowarzyszenie Absolwentów ponownie zwróciło się do Premiera Mateusza Morawieckiego z apelem o podjęcie jak najpilniejszych działań w celu zwiększenia kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej o 17,6%, tj. do kwoty 2389,58 zł.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią pisma wysłanego 23 maja 2022 r.

Stanowisko SAKSAP w związku z publikacją sprawozdania Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i o realizacji zadań tej służby w 2021 roku

Stanowisko SAKSAP w związku z publikacją sprawozdania Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i o realizacji zadań tej służby w 2021 roku

W internetowym Serwisie Służby Cywilnej opublikowano sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i o realizacji zadań tej służby w 2021 roku. Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, kierując się troską o sprawność instytucji administracji rządowej oraz godne warunki pełnienia służby publicznej przez członków korpusu służby cywilnej odniosło się do wybranych fragmentów sprawozdania.

Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem SAKSAP w związku z publikacją sprawozdania Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i o realizacji zadań tej służby w 2021 roku.

Stanowisko SAKSAP w sprawie rosyjskiej agresji

Stanowisko SAKSAP w sprawie rosyjskiej agresji

Dziś wszyscy Ukraińcy dzielnie stawiają czoła rosyjskiej agresji. W tej niezwykle trudnej chwili nie możemy zapominać o funkcjonariuszach ukraińskiej administracji, odpowiedzialnych za sprawne zarządzanie państwem w szczególnej sytuacji i zapewnianie mieszkańcom podstawowych usług publicznych. Ich ofiarność i wysiłek pomagają nie tylko w walce z rosyjskim agresorem, ale służą także wzmocnieniu siły duchowej ukraińskiego społeczeństwa.
Nasze kraje łączą wspólne doświadczenia historyczne. Polska i ukraińska administracja musiały sprostać wielu wyzwaniom w celu stworzenia nowoczesnej służby publicznej. Współpraca między administracjami obu krajów – poprzez wzajemne dzielenie się doświadczeniem i dobrymi praktykami – przyczyniła się do stworzenia silnej i profesjonalnej służby publicznej na Ukrainie.
Uważamy, że powinniśmy się wspierać nie tylko w spokojnych czasach, ale także wówczas, gdy jedno z naszych państw znajduje się w niebezpieczeństwie. Dlatego jednoznacznie potępiamy brutalny i niczym nieuzasadniony atak na Ukrainę, a wobec ukraińskiego środowiska urzędniczego kierujemy wyrazy wsparcia i solidarności.
 

 

Pismo do Premiera ws. zwiększenia kwoty bazowej wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej

Pismo do Premiera ws. zwiększenia kwoty bazowej wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej

“bezpieczeństwo obywateli i rozwój kraju może zapewnić jedynie sprawnie działający system instytucji publicznych, procedur i ludzi oddanych służbie Polsce, a dobrze zorganizowana, oparta na kompetentnych kadrach administracja jest niezbędna, aby państwo mogło sprostać wyzwaniom współczesności.”

Tymi słowami Stowarzyszenie rozpoczyna list do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie zwiększenia kwoty bazowej wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej. Postulujemy w nim podjęcie natychmiastowych działań w celu nowelizacji ustawy budżetowej na 2022 rok i zwiększenia kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej o 14,3%, tj. do kwoty 2 322,53 zł.

Zachęcamy do zapoznania się z pismem.

Stanowisko SAKSAP w sprawie nowelizacji ustawy o służbie cywilnej

Stanowisko SAKSAP w sprawie nowelizacji ustawy o służbie cywilnej

Stowarzyszenie przekazało załączoną opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw w ramach konsultacji publicznych.

Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej  zajęło stanowisko do projektu z dnia 11 października 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw, wpisanego do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.
W uzasadnieniu do projektu ustawy wnioskodawca wskazuje, że proponowane rozwiązania obejmują w szczególności:
1) odbiurokratyzowanie i uelastycznienie naboru do służby cywilnej,
2) zmiany w systemach czasu pracy,
3) uelastycznienie zasad tworzenia i funkcjonowania komisji dyscyplinarnych,
4) ustanowienie Dnia Służby Cywilnej oraz odznaki honorowej „Za Zasługi dla Służby Cywilnej”.

Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem SA KSAP.

Stanowisko Stowarzyszenia Absolwentów KSAP w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok 2022

Stanowisko Stowarzyszenia Absolwentów KSAP w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok 2022

W związku ze skierowaniem do prac Sejmu, przyjętego przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na rok 2022 (druk sejmowy nr 1624), Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej przyjęło stanowisko w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

Stanowisko zostało przekazane Marszałkowi Sejmu, właściwym komisjom sejmowym oraz klubom parlamentarnym i kołom poselskim.

Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem.

Kongres Stowarzyszenia Absolwentów KSAP

Kongres Stowarzyszenia Absolwentów KSAP

W dniu 18 września 2021 r. odbył się Kongres Stowarzyszenia Absolwentów KSAP. Podczas Kongresu przedstawione zostało sprawozdanie z działalności Zarządu, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Ponadto Kongres wybrał Prezesa Zarządu Stowarzyszenia – Jerzego Siekierę oraz członków Zarządu:

 • Jarosław Kaźmierski,
 • Krzysztof Madej,
 • Patryk Popczyk,
 • Anna Mroczkowska,
 • Jakub Krawczyk,
 • Agnieszka Grzegorczyk,
 • Wojciech Kowalewski,
 • Przemysław Wyganowski.

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

 • Marek Haliniak,
 • Sebastian Krawczyk,
 • Wojciech Szkotnicki.

Do Sądu Koleżeńskiego zostali wybrani:

 • Agnieszka Kawula,
 • Michał Markocki,
 • Jacek Meissner,
 • Jan Pastwa,
 • Anna Walkowiak.

Gratulujemy nowym władzom i życzymy powodzenia.

Raport SAKSAP: Zróżnicowanie wynagrodzeń w służbie cywilnej i jego uwarunkowania

Raport SAKSAP: Zróżnicowanie wynagrodzeń w służbie cywilnej i jego uwarunkowania

Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej złożyło do dyrektorów generalnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i ministerstw wniosek o udostępnienie informacji w zakresie podstawy zatrudnienia, zasad wynagradzania i płac pracowników zatrudnionych w najważniejszych urzędach administracji rządowej. Wniosek obejmował zestaw 5 pytań.

Niniejszy raport problemowy stanowi zbiorcze opracowanie odpowiedzi na pytania dotyczące istniejących we wskazanych powyżej urzędach wynagrodzeń oraz zasad ich naliczania i przyznawania, a także przestrzegania postanowień ustawowych dotyczących równego traktowania pracowników w tej sferze. Raport opracowano przede wszystkim na podstawie danych otrzymanych w odpowiedzi na pytanie nr 2 (uzupełnione załącznikiem/aneksem statystycznym na podstawie pytań 1 i 1a).

Zachęcamy do lektury: Raport SAKSAP: Zróżnicowanie wynagrodzeń w służbie cywilnej i jego uwarunkowania

Obchody 30-lecia KSAP

Obchody 30-lecia KSAP

Popołudniową porą 18 czerwca, w historycznych wnętrzach Teatru Królewskiego w Łazienkach miała miejsce kulminacja obchodów 30-lecia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej Im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego – tj. Jubileuszowa Gala Koncertowa.

Z racji ograniczeń epidemicznych liczba zaproszonych gości była bardzo ograniczona, w praktyce do doborowego grona dyrektorów generalnych ministerstw oraz szczególnych gości. Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot oraz Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Rafał Siemianowski odczytali w imieniu Prezydenta i Premiera uroczyste adresy i laudacje dla naszej zasłużonej placówki. Wyżej wymienieni, jak też Szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański, otrzymali następnie medale wybite z okazji 30-lecia Szkoły oraz okolicznościowe dyplomy.

Długotrwały aplauz i frenetyczne brawa publiczności wzbudziło uhonorowanie medalem i dyplomem prof. Marii Gintowt-Jankowicz, twórczyni i pierwszego dyrektora Szkoły. Gdy zamilkły oklaski rozpoczął się koncert Orkiestry Polskiej Opery Królewskiej. W jej wykonaniu i z udziałem znakomitych solistów mieliśmy okazję wysłuchać prawdziwej kolekcji „The Best of W.A. Mozart”.

Po koncercie goście wzięli udział w uroczystej kolacji, w trakcie której kontynuowane było honorowanie osób zasłużonych dla Szkoły. Medale i dyplomy 30-lecia otrzymało zacne grono dyrektorów generalnych znanych ze swojego zaangażowania w kształcenie i współpracę ze Szkołą – wśród nich rzecz jasna większość stanowili absolwenci, w tym dwoje b. Prezesów naszego Stowarzyszenia. Wyróżniono także szereg pracowników i wykładowców, wśród których także było wielu absolwentów i kolejna dwójka b. Prezesów Zarządu (łącznie uhonorowano osobiście pięcioro Prezesów naszej asocjacji – Marek Halinak, Robert Bartold, Rafał Siemianowski, Urszula Kulisiewicz oraz Paweł Banaś). Na zakończenie zostało uhonorowane także samo Stowarzyszenie jako całość – zaszczyt przyjęcia medalu z rąk Dyrektora Szkoły przypadł Skarbnikowi Stowarzyszenia – Jarosławowi Kaźmierskiemu.

Stanowisko SAKSAP w związku ze sprawozdaniem SSC o stanie służby cywilnej

Stanowisko SAKSAP w związku ze sprawozdaniem SSC o stanie służby cywilnej

W internetowym Serwisie Służby Cywilnej opublikowano sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i o realizacji zadań tej służby w 2020 roku. Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, kierując się troską o sprawność instytucji administracji rządowej oraz godne warunki pełnienia służby publicznej przez członków korpusu służby cywilnej, odniosło się do tych fragmentów sprawozdania, które zawierają szczególnie istotne informacje.

Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem Stowarzyszenia Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.