Inauguracja kształcenia XXX Promocji KSAP

Inauguracja kształcenia XXX Promocji KSAP

W dniu 7 września 2018 r. odbyła się uroczysta inauguracja kształcenia kolejnej promocji w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Swoją przygodę z KSAP rozpoczęła kolejna – już XXX promocja słuchaczy.

Podczas uroczystości inauguracyjnej Stowarzyszenie reprezentował Prezes Jerzy Siekiera. W swoim wystąpieniu powitał świeżo zaprzysiężonych słuchaczy we wspólnocie osób, które postanowiły poświęcić życie zawodowe służbie publicznej. Prezes złożył życzenia przyszłych sukcesów i satysfakcji z obranej drogi zawodowej. Prezes odniósł się również do wniosków zawartych w Sprawozdaniu Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i realizacji zadań tej służby w 2017 roku oraz do wysłanego w dniu 4 września 2018 r. pisma do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, w którym Stowarzyszenie Absolwentów KSAP zaproponowało wprowadzenie zmian w systemie służby cywilnej.

Na zakończenie Prezes Stowarzyszenia podkreślił, że SA KSAP czynnie uczestniczy w życiu Szkoły, propagując jej tradycje i osiągnięcia oraz niezmiennie deklaruje gotowość współpracy na rzecz inicjatyw służących Szkole i jej słuchaczom. Jednocześnie serdecznie zachęcał nowych Słuchaczy do aktywnego włączenia się w działalność SA KSAP.

Zachęcamy do zapoznania się z całym wystąpieniem Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów KSAP z inauguracji kształcenia XXX Promocji KSAP.

W wydarzeniu wzięli udział: Szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański, minister Adam Kwiatkowski z Kancelarii Prezydenta RP, zastępca Szefa KPRM Paweł Szrot, przedstawiciele Rady Służby Publicznej, Rady KSAP, dyrektorzy generalni i dyrektorzy komórek organizacyjnych urzędów, a także liczne grono wykładowców, absolwentów i sympatyków Szkoły. Wszystkim nowym Ksaperom jeszcze raz gratulujemy podjęcia decyzji o służbie Rzeczypospolitej oraz przyjęcia w mury Krajowej Szkoły.

Pismo Stowarzyszenia Absolwentów do Premiera Mateusza Morawieckiego

Pismo Stowarzyszenia Absolwentów do Premiera Mateusza Morawieckiego

W dniu 4 września 2018 r. Stowarzyszenie Absolwentów skierowało pismo do Premiera Mateusza Morawieckiego  zawierające cztery postulaty, dotyczące:
  • podniesienia kwoty bazowej,
  • przeprowadzenia oceny skutków regulacji ex post nowelizacji ustawy o służbie cywilnej z 2015 r. pod kątem zasadności utrzymania dotychczasowej rozpiętości wynagrodzeń pomiędzy grupą wyższych stanowisk, a grupą stanowisk samodzielnych,
  • naborów na wyższe stanowiska,
  • neutralności politycznej i zasady karencji w odniesieniu do wyższych stanowisk.
Zachęcamy do zapoznania się z treścią całego pisma.
Stanowisko Stowarzyszenia Absolwentów w związku z konsultacjami projektu rekomendacji OECD

Stanowisko Stowarzyszenia Absolwentów w związku z konsultacjami projektu rekomendacji OECD

Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej wyraża pozytywną opinię o projekcie dokumentu OECD Recommendation of the Council on Public Service Leadership and Capability, oceniając, że zawarte w nim propozycje są zgodne z bliską środowisku absolwentów KSAP ideą profesjonalnej i apolitycznej służby publicznej.

Z całym stanowiskiem można zapoznać się tutaj.

English version here: Response of the National School of Public Administration Alumni Association in the public consultation of the draft OECD document Recommendation of the Council on Public Service Leadership and Capability.

Projekt rekomendacji OECD ws. polityki kadrowej w służbie cywilnej!

Projekt rekomendacji OECD ws. polityki kadrowej w służbie cywilnej!

Stowarzyszenie Absolwentów zachęca do wzięcia udziału w publicznych konsultacjach projektu rekomendacji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD), który dotyczy polityki kadrowej w służbie cywilnej!

Projekt “OECD Recommendation of the Council on Public Service Leadership and Capability” zawiera 14 zasad nowoczesnej, dobrze funkcjonującej służby cywilnej w ramach trzech głównych kategorii:

  • Oparta na wartościach służba publiczna zorientowana na wyniki i obywatela,
  • Wzbudzająca zaufanie i kompetentna służba publiczna, potrafiąca zidentyfikować niezbędne w dobrze funkcjonującej administracji umiejętności i kompetencje,
  • Odpowiadająca na potrzeby i umiejąca się dostosować służba publiczna, reagująca na bieżąco na pojawiające się wyzwania.

Konsultacje trwają do 14 września. Udział w nich może wziąć każdy zainteresowany polityką kadrową w służbie cywilnej. Do konsultacji służy ankieta online.

Dokument i więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie OECD.

Rekomendacja posłuży państwom członkowskim jako punkt odniesienia dla prowadzenia i oceny krajowych reform administracji. OECD będzie regularnie monitorować, czy i w jakim stopniu państwa członkowskie stosują opracowane rekomendacje. Nie później niż pięć lat od zatwierdzenia dokumentu, eksperci OECD planują przygotować pierwszy raport w przedmiotowej sprawie.

Ognisko Stowarzyszenia Absolwentów

Ognisko Stowarzyszenia Absolwentów

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów KSAP serdecznie zaprasza swoich Członków i ich rodziny do wzięcia udziału w ognisku, które odbędzie się w Parku Młocińskim w sobotę 4 sierpnia od godziny 17.
Udział w ognisku jest bezpłatny.
O szczegółach imprezy można przeczytać tutaj.
Zaproszenie na spływ kajakowy

Zaproszenie na spływ kajakowy

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej zaprasza wszystkich absolwentów KSAP oraz przyjaciół na spływ kajakowy.
Spływ Wisłą z Plaży przy Moście Poniatowskim do Twierdzy Modlin odbędzie się 21 lipca 2018 r.
Więcej informacji tutaj.
Nowy Zarząd

Nowy Zarząd

Prezes: Jerzy Siekiera

Członkowie:

Jarosław Kaźmierski

Grzegorz Korczyński

Natalia Kubik

Krzysztof Madej

Wojciech Szkotnicki