Prezentacja dla “Reformy dla Polski”

reforma dla Polski9 stycznia miało miejsce wystąpienie dwóch członków SAKSAP (Maciej Banaś, Elwira Karczmarska) na forum inicjatywy “Reforma dla Polski”. Zaprezentowana została sytuacja demograficzna Polski, jej konsekwencje dla rynku pracy w Polsce oraz propozycja rozwiązań, nad którą trwa dyskusja w środowisku absolwentów KSAP. Zapraszamy do obejrzenia fragmentu prezentacji.

Continue reading

Polityka rodzinna we Francji. Projekt Atlas

Tour_de_France_04TT_TdF_ChampsElyseestif_mrZapraszamy do zapoznania się z bardzo ciekawym opracowaniem na temat polityki rodzinnej we Francji autorstwa Rafała Frąca (X). Poza nakreśleniem tła społecznego, politycznego i historycznego, autor podjął się szczegółowego opisu instrumentów finansowych, zarówno o charakterze ogólnonarodowym, jak i lokalnym (miasto Paryż), wspierających francuskie rodziny. Tekst powstał w ramach projektu SAKSAP poświęconego demografii.

Starzenie się społeczeństwa. Tekst wprowadzający do dyskusji.

Zapraszamy do zapoznania się z tekstem autorstwa Elwiry Karczmarskiej dot. skutków i możliwej reakcji na postępujący proces starzenia się społeczeństwa polskiego. Tekst powstał w ramach projektu Atlas Działań Państwa (moduł: demografia) i ma charakter wprowadzający do obszaru zagadnień związanych ze starzejącą się populacją. Na stronie będziemy zamieszczać kolejne teksty oraz komentarze. Wszystkich zainteresowanych tematem demografii, ale także pozostałymi obszarami działania państwa (więcej info na stronie), zapraszamy do udziału w projekcie, chociażby poprzez publikację krótkich tekstów w poszczególnych dziedzinach (przewidziane są też inne formy współudziału). W tym celu prosimy o kontakt na adres mailowy.