Posiedzenie Rady KSAP

Dyskusja o koncepcji i przyszłości Krajowej Szkoły Administracji Publicznej zdominowała posiedzenie Rady KSAP 21 grudnia 2012. Podstawą były propozycje zmian w sposobie działania Szkoły przedstawione przez Szefa Służby Cywilnej. Rada zgodziła się, że kluczowe znaczenie będzie miała koncepcja sformułowana przez nowego Dyrektora KSAP Jana Pastwę . Rada otrzymała do wiadomości pismo skierowane przez SAKSAP w listopadzie 2012 do Prezesa Rady Ministrów.