Pismo Stowarzyszenia Absolwentów do Premiera Mateusza Morawieckiego

Pismo Stowarzyszenia Absolwentów do Premiera Mateusza Morawieckiego

W dniu 4 września 2018 r. Stowarzyszenie Absolwentów skierowało pismo do Premiera Mateusza Morawieckiego  zawierające cztery postulaty, dotyczące:
  • podniesienia kwoty bazowej,
  • przeprowadzenia oceny skutków regulacji ex post nowelizacji ustawy o służbie cywilnej z 2015 r. pod kątem zasadności utrzymania dotychczasowej rozpiętości wynagrodzeń pomiędzy grupą wyższych stanowisk, a grupą stanowisk samodzielnych,
  • naborów na wyższe stanowiska,
  • neutralności politycznej i zasady karencji w odniesieniu do wyższych stanowisk.
Zachęcamy do zapoznania się z treścią całego pisma.
Stanowisko Stowarzyszenia Absolwentów w związku z konsultacjami projektu rekomendacji OECD

Stanowisko Stowarzyszenia Absolwentów w związku z konsultacjami projektu rekomendacji OECD

Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej wyraża pozytywną opinię o projekcie dokumentu OECD Recommendation of the Council on Public Service Leadership and Capability, oceniając, że zawarte w nim propozycje są zgodne z bliską środowisku absolwentów KSAP ideą profesjonalnej i apolitycznej służby publicznej.

Z całym stanowiskiem można zapoznać się tutaj.

English version here: Response of the National School of Public Administration Alumni Association in the public consultation of the draft OECD document Recommendation of the Council on Public Service Leadership and Capability.

Projekt rekomendacji OECD ws. polityki kadrowej w służbie cywilnej!

Projekt rekomendacji OECD ws. polityki kadrowej w służbie cywilnej!

Stowarzyszenie Absolwentów zachęca do wzięcia udziału w publicznych konsultacjach projektu rekomendacji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD), który dotyczy polityki kadrowej w służbie cywilnej!

Projekt “OECD Recommendation of the Council on Public Service Leadership and Capability” zawiera 14 zasad nowoczesnej, dobrze funkcjonującej służby cywilnej w ramach trzech głównych kategorii:

  • Oparta na wartościach służba publiczna zorientowana na wyniki i obywatela,
  • Wzbudzająca zaufanie i kompetentna służba publiczna, potrafiąca zidentyfikować niezbędne w dobrze funkcjonującej administracji umiejętności i kompetencje,
  • Odpowiadająca na potrzeby i umiejąca się dostosować służba publiczna, reagująca na bieżąco na pojawiające się wyzwania.

Konsultacje trwają do 14 września. Udział w nich może wziąć każdy zainteresowany polityką kadrową w służbie cywilnej. Do konsultacji służy ankieta online.

Dokument i więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie OECD.

Rekomendacja posłuży państwom członkowskim jako punkt odniesienia dla prowadzenia i oceny krajowych reform administracji. OECD będzie regularnie monitorować, czy i w jakim stopniu państwa członkowskie stosują opracowane rekomendacje. Nie później niż pięć lat od zatwierdzenia dokumentu, eksperci OECD planują przygotować pierwszy raport w przedmiotowej sprawie.

Ognisko Stowarzyszenia Absolwentów

Ognisko Stowarzyszenia Absolwentów

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów KSAP serdecznie zaprasza swoich Członków i ich rodziny do wzięcia udziału w ognisku, które odbędzie się w Parku Młocińskim w sobotę 4 sierpnia od godziny 17.
Udział w ognisku jest bezpłatny.
O szczegółach imprezy można przeczytać tutaj.
Zaproszenie na spływ kajakowy

Zaproszenie na spływ kajakowy

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej zaprasza wszystkich absolwentów KSAP oraz przyjaciół na spływ kajakowy.
Spływ Wisłą z Plaży przy Moście Poniatowskim do Twierdzy Modlin odbędzie się 21 lipca 2018 r.
Więcej informacji tutaj.
Nowy Zarząd

Nowy Zarząd

Prezes: Jerzy Siekiera

Członkowie:

Jarosław Kaźmierski

Grzegorz Korczyński

Natalia Kubik

Krzysztof Madej

Wojciech Szkotnicki

 

20-lecie VI Promocji KSAP

20-lecie VI Promocji KSAP

     Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego dr Wojciech Federczyk oraz Prezes Stowarzyszenia Absolwentów KSAP Paweł Banaś zapraszają absolwentów Krajowej Szkoły na spotkanie rocznicowe VI Promocji “Pro Republica Emendanda”, które odbędzie się 16 marca br., w godzinach 15:00 – 17:00, w siedzibie Szkoły.

    W roku 2017 mija 20 lat od czasu gdy VI Promocja „Pro Republica Emendanda” opuściła mury Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Dwadzieścia lat to istotny okres z punktu widzenia kariery zawodowej, historii KSAP oraz najnowszej historii Polski. Jest to zatem dobry moment na podsumowanie i spojrzenie w przyszłość.

   Spotkanie odbędzie się w piątek 16 marca br. o godzinie 15:00, w siedzibie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej przy ul. Wawelskiej 56. Rozpoczniemy w Auli Magna Jana Nowaka-Jeziorańskiego dyskusją panelową kilkorga spośród absolwentów Promocji „Pro Republica Emendanda”, w obecności słuchaczy i absolwentów.

     Serdecznie zapraszamy wszystkich absolwentów, szczególnie absolwentów VI Promocji!

    Wszelkich informacji na temat spotkania udziela: Aleksandra Orłowska tel.: 22 60 80 122, e-mail: aleksandra.orlowska@ksap.gov.pl