Akademia Administracji Publicznej dla sąsiadów ze wschodu

Zakończony szczyt Partnerstwa Wschodniego pośród wielu deklaracji przyniósł jedną, niezwykle istotną dla administracji publicznej. Na bazie KSAP powstanie w Warszawie Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego. Wg doniesień prasowych jeszcze w tym roku ma ona przyjąć pierwszych 60 słuchaczy – urzędników z krajów Partnerstwa (Ukraina, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Azerbejdżan, Armenia). Warto wspomnieć, że KSAP współpracuje już z sąsiadami zza wschodniej granicy – między innymi z ukraińską NAPA.

Pełny tekst deklaracji (w roboczym tłumaczeniu)

Zmarł Krzysztof Wróbel

Z głębokim smutkiem informujemy, że w dniu 2 lipca 2011 r. z naszego grona odszedł w wieku 44 lat ś.p. Krzysztof Wróbel, absolwent V Promocji „Rzeczpospolita”.

Jako urzędnik państwowy pracował w Głównym Urzędzie Statystycznym, Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Głównym Urzędzie Miar i Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy.

Msza Św. pogrzebowa zostanie odprawiona w piątek 8 lipca o godz. 13.30 w Kościele Akademickim Św. Anny w Warszawie, po czym odbędzie się ceremonia pogrzebowa na Cmentarzu Północnym (wjazd bramą główną około godz. 15.30).

Stowarzyszenie Absolwentów KSAP

Art. 8 ustawy o KSAP niezgodny z Konstytucją

Zgodnie z dzisiejszym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego przepis art. 8 ustawy o KSAP, upoważniający Prezesa Rady Ministrów do określenia w rozporządzeniu wysokości kosztów kształcenia podlegających zwrotowi przez słuchacza w określonych sytuacjach, jest niezgodny z Konstytucją. Jednocześnie Trybunał wskazał, że niezgodność ma charakter formalny i wynika z braku wskazania w przepisie wytycznych dla autora rozporządzenia.

Sprawa trafiła do Trybunału w wyniku pytania prawnego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, przed którym toczy się postępowanie w przedmiocie orzeczenia zwrotu kosztów kształcenia przez jednego z absolwentów KSAP. Składowi TK przewodniczył prof. Andrzej Rzepliński.

TK uchylił rozporządzenie o stypendiach w KSAP (lex.pl, 9.03.2011)

Echa ustawy redukującej

Dzisiejsza Gazeta Wyborcza w artykule Renaty Grochal “Tusk nie odpuszcza urzędnikom” informuje, że rząd planuje do końca sierpnia br. zmniejszyć zatrudnienie w ministerstwach i urzędach centralnych do poziomu z 2007 r. – oznacza to redukcję etatów o 3,5 tysiąca. W materiale zawarte są także wypowiedzi ekspertów komentujących te plany.

Przy tej okazji warto przypomnieć przesłanki, jakimi kierował się prezydent Bronisław Komorowski kierując do Trybunału Konstytucyjnego “ustawę o racjonalizacji w administracji” – wniosek w PDF. Warto także zapoznać się z opinią Sądu Najwyższego (PDF) na temat projektu ustawy.