Debata „Rząd – Samorząd”

W piątek 12 grudnia 2014 r. Stowarzyszenie Absolwentów KSAP oraz Krajowa Szkoła Administracji Publicznej zorganizowały symulację konferencji grupy roboczej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Miejscem debaty była Aula Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, a jej uczestnikami i zarazem głównymi autorami – Słuchacze XXVI Promocji Tadeusz Mazowiecki.

Symulacja obejmowała trzy panele tematyczne:
1. Finansowanie JST na przykładzie polityki oświatowej,
2. Rozwój regionalny: polityka przestrzenno-inwestycyjna,
3. Racjonalność podziału terytorialnego państwa, w szczególności funkcjonowanie powiatów.

Poszczególne panele moderowane były przez trójkę słuchaczy XXVI Promocji, a oceniane przez zaproszonych jurorów-praktyków:
• Wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli Wojciecha Kutyłę,
• Zastępcę Prezydenta Miasta Torunia Zbigniewa Rasielewskiego,
• Zastępcę Prezydenta Miasta Gdańska Macieja Lisickiego,
• Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej Roberta Bartolda,
• Dyrektora Generalnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Marka Kucińskiego,
• Doradcę wójta gminy Suchy Las Janusza Kobeszki.

Pomysł organizacji tego typu konferencji miał służyć dwóm podstawowym celom: powierzeniu słuchaczom odpowiedzialności za jakość zdobywanej przez nich wiedzy oraz propagowaniu otwartości na inny punkt widzenia.