Dlaczego małpa nie płaci podatków?

APWStowarzyszenie Absolwentów KSAP zaprasza na spotkanie z dr. Pawłem Wojciechowskim, które odbędzie się w dniu 2 grudnia br. o godz. 16.00 w Auli KSAP. Nasz prelegent przedstawi prezentację pt.: “Dlaczego małpa nie płaci podatków?”. Temat prezentacji będzie stanowił przyczynek do dyskusji o kierunku reform podatkowych. Dr Paweł Wojciechowski, obecnie jest głównym ekonomistą ZUS, a w przeszłości był stałym przedstawicielem Polski przy OECD w latach 2010-2014, podsekretarzem stanu w MSZ,  prezesem PAIiIZ oraz ministrem finansów. Przez kilkanaście lat  pracował także na rynku finansowym m. in. jako prezes PTE Allianz S.A. w latach 1999-2005.