Dobroczynny Bal Absolwentów – zaproszenie

SAKSAPZarząd Stowarzyszenia Absolwentów KSAP zaprasza absolwentów i słuchaczy na Dobroczynny Bal Absolwentów, który odbędzie się w dniu 1 marca 2014 r. w restauracji “Chmielna ABC” przy ul. Chmielnej 132/134 (między ul. Żelazną a ul. Towarową). Zabawa potrwa od godz. 20.00 do godz. 4.00 (do godz. 2.00 open bar) przy muzyce na żywo w wykonaniu czteroosobowego Zespołu Robsong (fragmenty ich repertuaru można odsłuchać na stronie internetowej Zespołu).Cena biletu dla jednej osoby to 190 zł, a dla członków Stowarzyszenia regularnie płacących składki oraz słuchaczy 170 zł. Wpłat należy dokonywać do dnia 10 lutego br. na rachunek Stowarzyszenia nr 86 1050 1038 1000 0005 0127 1910, tytuł przelewu “bal 2014” wraz z podaniem imienia i nazwiska osoby uczestniczącej. – decyduje kolejność wpłat (maksymalna liczba uczestników to 80).

Tegoroczny bal będzie miał charakter dobroczynny, dlatego też będzie możliwość udziału w loterii fantowej, z której dochód zostanie przeznaczony na cel i organizację, wyłonioną przez uczestników balu podczas jego trwania.