Dyskusja: Kryzys globalny – drogi wyjścia

KSAPKrajowa Szkoła Administracji Publicznej oraz Stowarzyszenie Absolwentów KSAP zapraszają na otwarte spotkanie z Profesorem dr hab. inż. Bogdanem Galwasem, Sekretarzem Naukowym Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Temat spotkania: Kryzys globalny – drogi wyjścia. Spotkanie odbędzie się 28 maja (wtorek), o godzinie 1630, w Auli im. W. Stasiaka (III p.) Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Profesor Bogdan Galwas jest elektronikiem, profesorem Politechniki Warszawskiej. Zatroskany o losy Polski i Świata wykorzystuje swą inżynierska wiedzę w projektowaniu przeciwdziałań globalnej katastrofie. Uznaje konieczność jakościowo nowych społeczno-gospodarczych rozwiązań które umożliwią odejście od – dotychczas nieuchronnych, a w dobie globalizacji niezmiernie groźnych – cyklicznych kryzysów (patrz: F. Capra, Punkt zwrotny).

Spotkanie zostało zorganizowane wraz z Klubem Twórców Ekorozwoju, który od lat poszukuje odpowiedzi na pytania:

  • Jaka jest istota obecnego kryzysu?
  • Co czynić aby ukształtować postulowaną przez ONZ zdolność trwałego rozwoju (sustainable development) światowej społeczności?

Wyniki tych poszukiwań i praktyczne wnioski, KTE – i z jego inicjatywy utworzone Stowarzyszenie Forum Społeczeństwo Informacyjne Trwałego Rozwoju – przekazuje Najwyższym Władzom Państwa Polskiego (patrz m.in. List do Prezydenta RP wraz z załącznikiem, Apel Warszawski O Ekorozwój).