Dyskusje o politykach publicznych – drugie seminarium

logoW ramach cyklu “Dyskusje o politykach publicznych” Stowarzyszenie Absolwentów KSAP zaprasza na drugie seminarium pt. Jakiej polityki wobec migrantów zarobkowych potrzebuje Polska?, które odbędzie się  w dniu 25 listopada 2015 r. o g. 17.30. w sali 230 w KSAP.

Polska tradycyjnie jest uważana za typowy kraj emigracyjny, ewentualnie tranzytowy. Odsetek migrantów na rynku pracy należy wciąż do najniższych wśród państw rozwiniętych. Z drugiej strony rozwijająca się gospodarka, negatywne trendy demograficzne oraz utrzymująca się emigracja z Polski odpowiadają za wzrost zapotrzebowania na pracę cudzoziemców w Polsce. W ostatnich latach napływ migrantów zarobkowych, przede wszystkim z Ukrainy staje się coraz bardziej zauważalny.

Czy jesteśmy na to przygotowani? Czy prowadzona polityka odpowiada aktualnym potrzebom rynku pracy i gospodarki? Czy potrafi przewidywać długofalowe trendy, czy też jest reaktywna? Czy państwo potrafi sporządzać adekwatny bilans korzyści i kosztów związanych z napływem migrantów zarobkowych? Czym różnią się migracje zarobkowe od innych typów migracji, np. uchodźczych? Jacy aktorzy kształtują politykę publiczną w tym obszarze? Co na temat migracji zarobkowych wiedzą decydenci polityczni i opinia publiczna?

Na te i inne pytania postaramy się wspólnie poszukać odpowiedzi podczas spotkania.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres politykipubliczne@gmail.com. Uczestnicy otrzymają tekst wprowadzający do dyskusji oraz materiały dodatkowe.

Podsumowanie i wnioski z pierwszego seminarium: Rynek pracy w Polsce – od flexicurity do segmentacji.