Dyskusje o politykach publicznych – system ochrony zdrowia

logoZapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu “Dyskusje o politykach publicznych”. Odbędzie się w środę 20 kwietnia 2016 r. o godz. 17:30 w sali nr 7 w KSAP. Jego tematem będzie system ochrony zdrowia w Polsce.

Kwestia organizacji ochrony zdrowia, a przede wszystkim problemów związanych z funkcjonowaniem publicznego systemu opieki zdrowotnej, jest bolączką wszystkich dotychczasowych rządów III RP oraz odwiecznym tematem rozmów w przychodnianych i szpitalnych poczekalniach. Dotyczy nas wszystkich, nawet jeśli, póki co, jeszcze niezbyt bezpośrednio i boleśnie, to chociażby poprzez konieczność opłacania 9% składki na ubezpieczenie zdrowotne i perspektywę dalszego wzrostu publicznych wydatków na ten cel. Skutki słabości państwa w tej dziedzinie są wielorakie: społeczne (pauperyzacja osób będących ofiarami źle działającego systemu), ekonomiczne (koszt utraconych możliwości – nieefektywne wydatkowanie środków), strategiczne (obywatele w stanie zdrowia gorszym niż to możliwe współtworzą faktycznie słabsze państwo).
W trakcie spotkania, po wstępnym wprowadzeniu w kwestie systemowe, dyskutować będziemy nad patologiami obecnego systemu, możliwymi do wykorzystania modelami zagranicznymi, zapowiadanymi przez rząd zmianami oraz ew. innymi kierunkami reform. Zastanowimy się też nad odwiecznym dylematem “Czy wolny rynek uzdrowi polską służbę zdrowia?”, starając się, mimo oczywistych pokus, odłożyć na bok nasze światopoglądowe młoty, na rzecz merytorycznej debaty nad realnymi możliwościami usprawnienia systemu ochrony zdrowia w Polsce.
Osoby chcące uczestniczyć w spotkaniu prosimy o zgłoszenie na adres politykipubliczne@gmail.com.
Materiał wprowadzający w tematykę zostanie rozesłany do zainteresowanych w późniejszym terminie.