Dyskusje o politykach publicznych – 25 listopada

logoZapraszamy do udziału w nowej inicjatywie „Dyskusje o politykach publicznych”. Drugie spotkanie pt. „Czy Polska potrzebuje migracji zarobkowych?” odbędzie się w dniu 25 listopada br. Warto zobaczyć krótką prezentację na temat projektu.

Celem jest prowadzenie otwartej dyskusji o problemach i wyzwaniach, które dotyczą współczesnych polityk publicznych. Chcemy to robić w sposób nieszablonowy. Nie będzie suchych odczytów, wykładów, itp. Punktem wyjścia ma być wspólna refleksja, wymiana doświadczeń i analiza (często krytyczna) różnych działań administracji publicznej.

Każde spotkanie zogniskowane będzie wokół jednego tematu przewodniego, za którego omówienie i przygotowania będzie odpowiadał ekspert. Ekspert dokona wprowadzenia* i raczej postawi pytania, zamiast dawać gotowe odpowiedzi. Dyskusja ma służyć pogłębieniu wiedzy, a zarazem próbom wspólnego wypracowania wniosków, rekomendacji, a być może stawianiu nowych pytań.

Jeśli więc czujesz, że:

– chciałbyś/chciałabyś podzielić się z nami swoją wiedzą, doświadczeniem lub przemyśleniami na wybrany temat z zakresu działania administracji publicznej lub

–  nie masz jeszcze tematu, a po prostu lubisz dyskutować o sprawach publicznych,

bez wahania wyślij zgłoszenie na adres: politykipubliczne@gmail.com

Pierwsze spotkanie pt. „Rynek pracy w Polsce – od flexicurity do segmentacji”: Polska posiada najwyższy w UE odsetek umów na czas określony – 28,3% (2014). Takie pojęcia, jak „prekariat”, czy „umowy śmieciowe” zagościły na dobre w medialnej dyskusji na temat rynku pracy w Polsce. Z drugiej strony, zmieniające się warunki ekonomiczne, popyt na produkty czy usługi, wymaga od firm elastyczności w celu szybkiego dostosowania się nowych okoliczności. Czy jest szansa pogodzenia elastyczności
z bezpieczeństwem na rynku pracy?

Seminarium będzie próbą skonfrontowania idei flexicurity (flexibility i security) z realiami rynku pracy w Polsce. Uwaga zostanie skupiona na umowach czasowych, które mogą świadczyć zarówno o elastyczności (praca versus bezrobocie) jak i segmentacji. Z segmentacją rynku pracy mamy do czynienia, jeśli dla określonych grup umowy terminowe nie są wstępem do stabilnego zatrudnienia, ale stają się trwałym sposobem wykonywania pracy, gdzie zatrudnienie jest niepewne, a zarobki niższe, niż w przypadku zatrudnionych na czas nieokreślony.

Uczestnicy seminarium będą próbowali odpowiedzieć na pytania: Czy rynek pracy w Polsce wymaga zmian? Jeśli tak – to jakich?

Prosimy o zgłoszenia na adres politykipubliczne@gmail.com Uczestnikom spotkania wysłany zostanie tekst wprowadzający do dyskusji oraz materiały dodatkowe.

Drugie spotkanie pt. „Czy Polska potrzebuje migracji zarobkowych?” odbędzie się w dniu 25 listopada w godzinach 17:30 – 19:00 (tbc).

Tematy kolejnych spotkań są sprawą otwartą – czekamy na propozycje!

*Eksperci odpowiedzialni za przygotowanie tematu przekażą uczestnikom z kilkudniowym wyprzedzeniem krótki tekst wprowadzający oraz materiały dodatkowe.