Pokój do pracy dla rodzica z dzieckiem

Jednostka: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
Realzacja: Dyr. Michał Widelski z zespołem

Opis: Pokój jest przeznaczony dla pracowników Urzędu – rodziców, któr zy w sytuacji nagłego, krótkookresowego braku możliwości samodzielnego zapewnienia opieki nad dzieckiem (dziećmi) do 12 roku życia, muszą jednocześnie wykonywać obowiązki służbowe, dokończyć realizowane zadania w sytuacji wystąpienia zdarzeń nieoczekiwanych, gdy możliwości zorganizowania natychmiastowego zastępstwa są ograniczone.

Dylematy

1) Źródło sfinansowania wyposażenia Rozpatrywano Zakładowy Fundusz Świadczeń  Socjalnych lub budżet, ostatecznie wyposażenie, w tym zabawki, zakupiono z  budżetu.
2)
Kwestia odpowiedzialności pracodawcy w  przypadku wypadku osoby małoletniej. Podjęto decyzję o powierzeniu odpowiedzialności pracownikowi-rodzicowi.
3)
Zatrudnienie osoby do opieki nad dziećmi (niani) Rozpatrywano zatrudnienie takiej  osoby, zwłaszcza wskutek zgłaszanych postulatów samych pracowników, ale uznano, iż  takie stanowisko pracy trudno byłoby powiązać z realizacją zadań Urzędu, które  wynikają z przepisów prawa. Istnieje jednak pewna możliwość w przypadku tych  urzędów przy których działają instytucje gospodarki budżetowej (czyli dawne  gospodarstwa pomocnicze). Niania może być na etacie tego typu instytucji.

Załącznik Zasady użytkowania pokoju rodzica z dzieckiem – do wykorzystania szablon regulacji formacie MS Word.