Inauguracja kształcenia XXX Promocji KSAP

W dniu 7 września 2018 r. odbyła się uroczysta inauguracja kształcenia kolejnej promocji w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Swoją przygodę z KSAP rozpoczęła kolejna – już XXX promocja słuchaczy.

Podczas uroczystości inauguracyjnej Stowarzyszenie reprezentował Prezes Jerzy Siekiera. W swoim wystąpieniu powitał świeżo zaprzysiężonych słuchaczy we wspólnocie osób, które postanowiły poświęcić życie zawodowe służbie publicznej. Prezes złożył życzenia przyszłych sukcesów i satysfakcji z obranej drogi zawodowej. Prezes odniósł się również do wniosków zawartych w Sprawozdaniu Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i realizacji zadań tej służby w 2017 roku oraz do wysłanego w dniu 4 września 2018 r. pisma do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, w którym Stowarzyszenie Absolwentów KSAP zaproponowało wprowadzenie zmian w systemie służby cywilnej.

Na zakończenie Prezes Stowarzyszenia podkreślił, że SA KSAP czynnie uczestniczy w życiu Szkoły, propagując jej tradycje i osiągnięcia oraz niezmiennie deklaruje gotowość współpracy na rzecz inicjatyw służących Szkole i jej słuchaczom. Jednocześnie serdecznie zachęcał nowych Słuchaczy do aktywnego włączenia się w działalność SA KSAP.

Zachęcamy do zapoznania się z całym wystąpieniem Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów KSAP z inauguracji kształcenia XXX Promocji KSAP.

W wydarzeniu wzięli udział: Szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański, minister Adam Kwiatkowski z Kancelarii Prezydenta RP, zastępca Szefa KPRM Paweł Szrot, przedstawiciele Rady Służby Publicznej, Rady KSAP, dyrektorzy generalni i dyrektorzy komórek organizacyjnych urzędów, a także liczne grono wykładowców, absolwentów i sympatyków Szkoły. Wszystkim nowym Ksaperom jeszcze raz gratulujemy podjęcia decyzji o służbie Rzeczypospolitej oraz przyjęcia w mury Krajowej Szkoły.