Interwencja ws. artykułu “wSieci”

W dniu 11 stycznia 2017 r. Prezes Urszula Kulisiewicz skierowała w imieniu zarządu Stowarzyszenia Absolwentów KSAP list do Redaktora Naczelnego “wSieci” Jacka Karnowskiego. Jest on odpowiedzią na artykuł Stanisława Janeckiego pt. “Rządowy pakiet obowiązkowy”, który ukazał się w nr 48 Tygodnika (28.XI-04.XII.2016). Autor zasugerował Rządowi potrzebę powołania nowej uczelni w miejsce KSAP. Stowarzyszenie podjęło polemikę z tezami zawartymi w artykule, zwracając uwagę na kluczową rolę Szkoły i potrzebę jej wzmocnienia, nie likwidacji. Zobacz list SA KSAP