“Jan Karski – lord of humanity”

Jan KarskiKrajowa Szkoła zaprasza na spotkanie z przedstawicielkami Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego – Prezes Ewą Junczyk-Ziomecką i Członkinią Rady Ewą Wierzyńską, a także z tegorocznymi stypendystami Fundacji, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami. Spotkanie odbędzie się w dniu 25 listopada 2015 r. o godz. 11.30 w Auli KSAP. 

Fundacja powstała jako kontynuatorka Jan Karski US Centennial Campaign, zapoczątkowanej przez ówczesną Konsul Generalną RP w Nowym Jorku Ewę Junczyk-Ziomecką. W wyniku działań amerykańskich prezydent Barack Obama odznaczył pośmiertnie emisariusza Polskiego Państwa Podziemnego Medalem Wolności. W Polsce, w rezultacie czteroletniego ogólnopolskiego programu pt. „Jan Karski – niedokończona misja” pod kierunkiem Ewy Wierzyńskiej z Muzeum Historii Polski, Sejm RP ogłosił rok 2014 Rokiem Jana Karskiego.

Fundacja działa w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, a jednym z jej programów jest Leadership Seminar na Georgetown University w Waszyngtonie – uczelni, na której przez ok. 40 lat wykładał patron Fundacji. Tegorocznymi stypendystami Fundacji byli:

Szymon Pawlak – historyk, koordynator projektów edukacyjnych w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi, gdzie upowszechnia otwartość na inne kultury i walkę z ksenofobią. Zafascynował Janem Karskim setki młodych Polaków.

Andrzej Fąfara – absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Szkoły Głównej Handlowej, ekonomista i dyplomata. W czerwcu 2014 r. uznany w Kanadzie za najlepiej zapowiadającego się dyplomatę w międzynarodowym korpusie dyplomatycznym. Do sierpnia 2014 r. był zastępcą ambasadora RP w Ottawie.