Kobiety w służbie publicznej – szklany sufit?

W piątek, 18 marca o godz. 9:00 odbędzie się w Krajowej Szkole Administracji Publicznej konferencja dotycząca sytuacji kobiet zatrudnionych w sektorze publicznym. Organizatorem jest XXI Promocja Stanisław Konarski we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu ds. Równego Traktowania. Patronat nad konferencją objęła pani Anna Komorowska, która zapowiedziała swoją obecność w KSAP.

Informacja na stronie KSAP
Program konferencji