Konferencja Absolwentów XX Promocji

Konferencja Absolwentów Promocji Józef Piłsudski odbyła się 23 lutego br. w dwóch sesjach:

  1. Dobre praktyki w administracji w instytucjach Unii Europejskiej – na podstawie doświadczeń ze staży zagranicznych.
  2. Standardy administracji w państwach członkowskich Unii Europejskiej – na podstawie doświadczeń ze staży zagranicznych.

PROGRAM, PREZENTACJE I ZDJĘCIA