Kongres SA KSAP – 14.01.2017.

kongresZapraszamy do udziału w Kongresie Stowarzyszenia w dniu 14 stycznia 2017 r. od godz. 11.00. Kongres odbędzie się w KSAP w sali im. Władysława Stasiaka.

Mile widziani są wszyscy członkowie Stowarzyszenia oraz osoby, które chciałyby się do Stowarzyszenia zapisać – kandydatów prosimy o przyniesienie ze sobą wypełnionej deklaracji członkowskiej, dostępnej na saksap.pl [zakładka “O Nas” -> “Dokumenty”]. Kongres wybierze nowe władze na kolejną kadencję, a dotychczasowy Zarząd zaproponuje podjęcie uchwały w sprawie obniżenia składki członkowskiej z obecnych 120 zł do 60 zł rocznie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Kongresu. Stwierdzenie kworum.
2. Wyznaczenie protokolanta.
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Wybór Komisji Porządkowej
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego
8. Uchwała w sprawie obniżenia składki członkowskiej.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej wraz z opinią Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu finansowym i opinią w sprawie absolutorium dla Zarządu
10. Uchwała w przedmiocie absolutorium dla Zarządu.
11. Przedstawienie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego
12. Prezentacja kandydatów na Prezesa Zarządu
13. Dyskusja i głosowanie w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
14. Uchwała w sprawie liczebności Zarządu w nowej kadencji
15. Wybory pozostałych członków Zarządu Stowarzyszenia.
16. Uchwała w sprawie liczebności Komisji Rewizyjnej w nowej kadencji.
17. Wybory Komisji Rewizyjnej.
18. Wybory Sądu Koleżeńskiego.
19. Sprawy wniesione.
20. Zamknięcie obrad