Konsultacje projektu tzw. ustawy okołobudżetowej

Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej wysłało do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów – Sebastiana Skuzy – pismo, które zawiera negatywną opinię do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 z dnia 27 sierpnia br. w zakresie przepisu art. 16. Przepis ten stanowi, że w roku 2021 w służbie cywilnej nie tworzy się funduszu nagród, o którym mowa w art. 93 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 265 i 285).

Zachęcamy do zapoznania się z treścią opinii do projektu tzw. ustawy okołobudżetowej.