Konsultacje publiczne – „Służba cywilna. Rekomendacje Stowarzyszenia Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej”

Stowarzyszenie Absolwentów KSAP rozpoczyna etap konsultacji publicznych dot. projektu dokumentu „Służba cywilna. Rekomendacje Stowarzyszenia Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej”.

Projekt stanowi aktualizację dokumentu pod tym samym tytułem opracowanego w 2016 roku. Zmiany polegają na uwzględnieniu w treści projektu stanowisk i postulatów sformułowanych przez SAKSAP od czasu powstania poprzedniej wersji „Rekomendacji”.

Najistotniejsze rekomendacje dotyczą:

  • rozszerzenia kompetencji i wzmocnienia roli Szefa Służby Cywilnej,
  • silniejszego podporządkowania dyrektorów generalnych Szefowi Służby Cywilnej,
  • wprowadzenia transparentnego, opartego na kryteriach merytorycznych, dwuetapowego naboru na stanowiska kierownicze,
  • wprowadzenia karencji, 5-letniego okresu, który musi upłynąć od zaprzestania uczestniczenia w partii politycznej do objęcia stanowiska kierowniczego w służbie cywilnej,
  • ugruntowania roli KSAP jako instytucji kształcącej kadrę kierowniczą administracji publicznej,
  • poprawy płac w administracji rządowej i powiązania wzrostu wynagrodzeń w korpusie służby cywilnej ze wzrostem płac w sektorze przedsiębiorstw.

Uwagi do projektu „Rekomendacji” należy przesyłać na adres zarzad@saksap.pl do końca października 2019 r. Wszystkie propozycje zmian do projektu zostaną przedyskutowane w gronie Zarządu. Ostateczna wersja dokumentu zostanie przekazana Prezesowi Rady Ministrów.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach i rozpowszechnianiu dokumentu.

Zarząd SAKSAP