KPRM nie pracuje nad projektem rozporządzenia w sprawie zwolnień i cięć wynagrodzeń

Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej wystąpiło do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej w celu potwierdzenia doniesień prasowych na temat założeń projektu rozporządzenia Rady Ministrów określającego rodzaj stosowanych rozwiązań w zakresie ograniczenia kosztów wynagrodzeń osobowych w urzędach administracji rządowej. Odpowiadając na wniosek Centrum Informacyjne Rządu przekazało informację, że aktualnie w Kancelarii Premiera nie są prowadzone prace nad przygotowaniem projektu rozporządzenia w postaci założeń do projektu, roboczego projektu, analiz, ekspertyz, propozycji lub szczegółowych rozwiązań. Tryb procedowania projektu zostanie określony przez wnioskodawcę po rozpoczęciu prac.