Media społecznościowe w dyplomacji – perspektywa izraelska

indeks14 marca 2016 r. szef sekcji Nowe Media w izraelskim MSZ Pan Gal Rudich wygłosił wykład pt. “Use of social media in diplomacy: an Israeli perspective in practice”, zorganizowany przez Krajową Szkołę oraz Stowarzyszenie Absolwentów w ramach programu SA KSAP „Fundamenty: modernizacja służby cywilnej – dyplomacja”, prowadzonego od 2013 r. przy udziale słuchaczy.

Prelegent zwrócił szczególną uwagę na rolę mediów społecznościowych w dyplomacji, przede wszystkim na wykorzystywanie nowych narzędzi do rozpowszechniania informacji publicznych oraz promocji kraju za granicą. Na zakończenie spotkania Pan Gal Rudich odpowiadał na liczne pytania dotyczące nowych technologii.

2

3

4