Obchody 30-lecia KSAP

Popołudniową porą 18 czerwca, w historycznych wnętrzach Teatru Królewskiego w Łazienkach miała miejsce kulminacja obchodów 30-lecia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej Im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego – tj. Jubileuszowa Gala Koncertowa.

Z racji ograniczeń epidemicznych liczba zaproszonych gości była bardzo ograniczona, w praktyce do doborowego grona dyrektorów generalnych ministerstw oraz szczególnych gości. Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot oraz Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Rafał Siemianowski odczytali w imieniu Prezydenta i Premiera uroczyste adresy i laudacje dla naszej zasłużonej placówki. Wyżej wymienieni, jak też Szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański, otrzymali następnie medale wybite z okazji 30-lecia Szkoły oraz okolicznościowe dyplomy.

Długotrwały aplauz i frenetyczne brawa publiczności wzbudziło uhonorowanie medalem i dyplomem prof. Marii Gintowt-Jankowicz, twórczyni i pierwszego dyrektora Szkoły. Gdy zamilkły oklaski rozpoczął się koncert Orkiestry Polskiej Opery Królewskiej. W jej wykonaniu i z udziałem znakomitych solistów mieliśmy okazję wysłuchać prawdziwej kolekcji „The Best of W.A. Mozart”.

Po koncercie goście wzięli udział w uroczystej kolacji, w trakcie której kontynuowane było honorowanie osób zasłużonych dla Szkoły. Medale i dyplomy 30-lecia otrzymało zacne grono dyrektorów generalnych znanych ze swojego zaangażowania w kształcenie i współpracę ze Szkołą – wśród nich rzecz jasna większość stanowili absolwenci, w tym dwoje b. Prezesów naszego Stowarzyszenia. Wyróżniono także szereg pracowników i wykładowców, wśród których także było wielu absolwentów i kolejna dwójka b. Prezesów Zarządu (łącznie uhonorowano osobiście pięcioro Prezesów naszej asocjacji – Marek Halinak, Robert Bartold, Rafał Siemianowski, Urszula Kulisiewicz oraz Paweł Banaś). Na zakończenie zostało uhonorowane także samo Stowarzyszenie jako całość – zaszczyt przyjęcia medalu z rąk Dyrektora Szkoły przypadł Skarbnikowi Stowarzyszenia – Jarosławowi Kaźmierskiemu.