Odpowiedź KPRM w sprawie petycji SA KSAP

Słowami „…dziękuję za przekazanie pisma i petycji w sprawie zwiększenia wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej oraz mechanizmu wzrostu wynagrodzeń w służbie cywilnej. Z zainteresowaniem zapoznałem się z przedstawionymi przez Pana Prezesa propozycjami powiązania wzrostu wynagrodzeń w służbie cywilnej z poziomem wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw.” Szef Służby Cywilnej rozpoczął swoją odpowiedź na pismo do Premiera Mateusza Morawieckiego ws. przekazania petycji wraz z listą 583 sygnatariuszy, złożone przez SA KSAP w dniu 3 lipca 2019 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Szef SSC w swoim piśmie zwrócił uwagę, że w obecnych warunkach wynagrodzenia w służbie cywilnej są kształtowane z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych oraz że problemy kadrowo-płacowe w służbie cywilnej są dostrzegane przez Radę Ministrów, a potrzeba ich rozwiązywania jest uwzględniania na etapie planowania budżetowego. Ponadto odniósł się do działań podejmowanych przez SSC i KPRM od 2016 r.

Zachęcamy do zapoznania się z całością odpowiedzi Szefa Służby Cywilnej na pismo do Premiera Mateusza Morawieckiego ws. petycji.