Odpowiedź RPO na wniosek o podjęcie interwencji

Rzecznik Praw Obywatelskich odpowiedział na wniosek Stowarzyszenia Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej o podjęcie interwencji w sprawie zmiany niektórych przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w zakresie w jakim odnoszą się do urzędników służby cywilnej.

RPO zwrócił się z prośbą o wyjaśnienia do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Na podstawie uzyskanej odpowiedzi KPRM ustalono nie można stwierdzić występowania przesłanek, wskazujących na potrzebę podejmowania przez Rzecznika Praw Obywatelskich dalszych działań na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2020 r. poz. 627). Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedzią RPO.