Patriotyzm w instytucjach UE

Piotr Madziar przedstawił swój autorski tekst o realiach funkcjonowania w instytucjach unijnych i zgodził się opiekować tym tematem w imieniu Stowarzyszenia. Jak sam zaznacza, ujęcie może być odebrane jako kontrowersyjne. Być może. Jest też jednak przejawem tego, do czego sam autor nawołuje: trzeźwego spojrzenia na Unię. Czas na to najwyższy, szczególnie że sprawa poruszona przez Piotra pozostaje w jednym z obszarów kluczowych dla być albo nie być państwa, dla tożsamości.