Petycja w sprawie zwiększenia wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej

Jednym z celów statutowych Stowarzyszenia Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej jest dążenie do zapewnienia właściwych warunków wykonywania służby publicznej. Kondycja służby cywilnej stanowi zatem szczególny obszar naszego zainteresowania i naszej troski.

Obecnie służba cywilna zmaga się z rosnąca fluktuacją kadr i coraz mniejszym zainteresowaniem pracą w administracji rządowej. Pozyskaniu i utrzymaniu wykwalifikowanej kadry nie sprzyja sytuacja płacowa w służbie cywilnej.

Niska konkurencyjność płac w urzędach administracji rządowej jest efektem różnej dynamiki wzrostu wynagrodzeń w służbie cywilnej i wzrostu płac w sektorze przedsiębiorstw. Od wielu lat płace pracowników polskich firm rosną szybciej niż płace członków korpusu służby cywilnej.

Na podstawie obserwacji rozwoju sytuacji społeczno-gospodarczej, można mieć nadzieję, że niebawem pojawią  się sprzyjające okoliczności dla wprowadzania systemowych rozwiązań dotyczących wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej.  Szansę wykorzystają jednak tylko te grupy zawodowe, które w wyraźny sposób zasygnalizują swoje potrzeby i oczekiwania. Jeżeli służba cywilna nie zgłosi teraz swoich postulatów, to być może na lata straci szansę na poprawę warunków zatrudnienia.

W związku z powyższym uznaliśmy, że istnieje potrzeba wystąpienia Stowarzyszenia w sprawie zwiększenia płac w administracji rządowej. Dochodząc do wniosku, że sprawa wymaga możliwie szerokiego poparcia, postanowiliśmy wyjść poza schemat pism i stanowisk Zarządu. Przygotowaliśmy petycję do Pana Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów zawierającą oczekiwanie podjęcia działań mających na celu zwiększenie wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej.

PODPISZ PETYCJĘ TUTAJ

Petycję może podpisać każdy, podając imię, nazwisko i nazwę miejscowości. Sygnatariusz petycji może zdecydować, że jego dane nie będą wyświetlane w internecie.

Po zebraniu podpisów, petycja wraz z wydrukowaną listą sygnatariuszy zostanie przekazana adresatowi – Panu Mateuszowi Morawieckiemu, Prezesowi Rady Ministrów.

Zachęcamy do podpisywania petycji i informowania znajomych o naszej inicjatywie.