Pismo do Rady Służby Publicznej z prośbą o opinię dot. trybu obsadzania wyższych stanowisk w służbie cywilnej

Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej zwróciło się pismem do Rady Służby Publicznej z prośbą o zainicjowanie dyskusji o trybie obsadzania wyższych stanowisk w służbie cywilnej oraz procesie oceny spełniania ustawowych wymagań przez kandydatów na stanowiska kierownicze.

Do pisma załączone zostały dwa raporty problemowe, opracowane na podstawie udzielonych przez KPRM i ministerstwa odpowiedzi:

  1. Skąd się biorą dyrektorzy w służbie cywilnej?
  2. Jak przebiega ocena czy kandydaci na dyrektorów spełniają ustawowe wymagania?

Zachęcamy do zapoznania się z pismem oraz raportami.