Pismo do Rady Służby Publicznej

Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej przesłało do Rady Służby Publicznej stanowisko w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na rok 2021.

Projekt zakłada średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%, co oznacza zamrożenie płac w służbie cywilnej.

Mając na względzie, że do zakresu działania Rady Służby Publicznej należy m.in. wyrażanie opinii w sprawie projektu ustawy budżetowej w części dotyczącej służby cywilnej oraz proponowanego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w zakresie służby cywilnej, SAKSAP jako głos środowiska kierującego się troską o zdolność administracji do realizacji zadań państwa wyraził swoje stanowisko.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią stanowiska.