Pismo do Szefa Służby Cywilnej w sprawie wyższych stanowisk

Stowarzyszenie Absolwentów KSAP zwróciło się do Szefa Służby Cywilnej z prośbą o podjęcie działań w przedmiocie trybu obsadzania wyższych stanowisk w służbie cywilnej.

Razem z pismem przekazane zostały raporty SAKSAP sporządzone na podstawie informacji uzyskanych z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i ministerstw w ramach wniosku o udostępnienie informacji w zakresie realizacji w urzędach przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.

Zachęcamy do zapoznania się z pismem.