Polityka rodzinna we Francji. Projekt Atlas

Tour_de_France_04TT_TdF_ChampsElyseestif_mrZapraszamy do zapoznania się z bardzo ciekawym opracowaniem na temat polityki rodzinnej we Francji autorstwa Rafała Frąca (X). Poza nakreśleniem tła społecznego, politycznego i historycznego, autor podjął się szczegółowego opisu instrumentów finansowych, zarówno o charakterze ogólnonarodowym, jak i lokalnym (miasto Paryż), wspierających francuskie rodziny. Tekst powstał w ramach projektu SAKSAP poświęconego demografii.