Polskie Państwo Podziemne – wyzwania dla polityki historycznej

Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz XXIII Promocja “Polskie Państwo Podziemne” zapraszają na konferencję  Polskie Państwo Podziemne – wyzwania dla polityki historycznej.

Konferencja ma stanowić próbę odpowiedzi na pytanie czy funkcjonowanie cywilnych struktur państwowych na ziemiach Polskich w trakcie II wojny światowej, jest tym elementem dziedzictwa narodowego, który wymaga szczególnego podkreślenia w polityce historycznej i czy państwo wypracowało odpowiednie instrumentarium instytucjonalne, finansowe i prawne do podejmowania skutecznych działań w tym zakresie. Chcemy również poruszyć kwestię postrzegania Polski Podziemnej poza granicami kraju i w efekcie w pewnym zakresie skuteczności dotychczasowej polityki historycznej.

Debata jest częścią szerszych działań KSAP w obszarze prezentacji dorobku Polskiego Państwa Podziemnego. Na spotkaniu zostanie zaprezentowana książka wydana przez KSAP i Instytut Pamięci Narodowej pt. „Administracja Polskiego Państwa Podziemnego i jej funkcje w okresie powstania warszawskiego”.

Publikacja będzie dostępna nieodpłatnie.

Konferencja rozpocznie się 20 lipca br. o godzinie 10:00 w auli KSAP.