Pożegnanie Mariusza Kaźmierczaka

23 listopada 2019 roku zmarł płk SG Mariusz Kaźmierczak, absolwent IV Promocji KSAP „Sapere Aude”.

Mariusz urodził się 12 września 1965 roku w Środzie Wielkopolskiej. Był absolwentem matematyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Całe życie zawodowe poświęcił działaniom na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego Rzeczypospolitej Polskiej.

Po ukończeniu studiów pracował w Policji, a od 1996 r. w Straży Granicznej, zajmując szereg stanowisk samodzielnych i kierowniczych. Od 2009 r. pełnił funkcję Dyrektora-Szefa Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej. W ramach swoich obowiązków odpowiadał za zabezpieczenie najważniejszych wydarzeń krajowych i międzynarodowych, religijnych i sportowych, m.in. konferencje ONZ, mistrzostwa UEFA EURO 2012 czy szczyt NATO.

W czasie długoletniej służby otrzymał wiele odznaczeń za zasługi na rzecz bezpieczeństwa publicznego oraz za czyny dla kraju i społeczeństwa, w tym Złoty Krzyż Zasługi. Był wzorem urzędnika i funkcjonariusza, całym sercem oddanym swej służbie i wychodzącym poza zakres swych zwykłych obowiązków.

Pogrzeb odbędzie się we wtorek 3 grudnia 2019 r. o godz. 12:00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej 13/15, po czym nastąpi odprowadzenie do grobu na Cmentarz Powązki Wojskowe. Zamiast kwiatów rodzina prosi o datki na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach (http://www.fundacjapolicja.pl/).

Składamy wyrazy współczucia dla żony Agnieszki i bliskich. Mariusz był zawsze profesjonalny, lojalny, uśmiechnięty i pomocny – takim go zapamiętamy.