Program dyplomatyczny – sprawozdanie

26 kwietnia 2016 r. zarząd Stowarzyszenia przyjął sprawozdanie z realizacji tzw. Programu dyplomatycznego (“Fundamenty: modernizacja służby cywilnej – dyplomacja”). Program jest prowadzony wspólnie przez Stowarzyszenie i Szkołę przy istotnym zaangażowaniu słuchaczy. Zobacz sprawozdanie
Sprawozdanie jest wpisane do dokumentu koncepcyjnego z 2014 r. – są to podkreślone fragmenty pod hasłem “podsumowanie 2016”. Ma to ułatwić porównanie planów z osiągniętymi rezultatami.
Dokument koncepcyjny, obejmujący założenia projektu oraz program działania, został przyjęty przez zarząd SA na początku 2014 roku (obejmował też wydarzenia, które odbyły się w półroczu poprzedzającym jego przyjęcie).