Program dyplomatyczny

W dniu 11 lutego 2015 r. miało miejsce spotkanie z panią Keyishą Lafayette, przedstawicielką Ambasady USA w Warszawie. Spotkanie było kolejnym (7) wydarzeniem w ramach programu “Fundamenty: modernizacja służby cywilnej – dyplomacja”, który jest realizowany w KSAP z inicjatywy Stowarzyszenia Absolwentów od 2013 roku. Podczas spotkania omówiono doświadczenia organizacyjne amerykańskiej służby zagranicznej ze szczególnym uwzględnieniem dyplomacji publicznej.