Projekt Mentor – podsumowanie

KSAPW dniu 8 lipca br. w Krajowej Szkole Administracji Publicznej odbyło się spotkanie Dyrekcji Szkoły, przedstawicieli Stowarzyszenia Absolwentów KSAP i mentorów. Przedmiotem spotkania było podsumowanie projektu „Mentor” oraz wymiana wzajemnych doświadczeń zdobytych w trakcie jego realizacji. Cieszymy się, że projekt okazał się dużym sukcesem i będzie kontynuowany w nadchodzącym roku. Dziękujemy Szkole, wszystkim mentorowanym i mentorom za udział oraz zaangażowanie. Mamy nadzieję, że kolejna edycja okaże się równie udana i przysłuży się słuchaczom w dalszej karierze zawodowej.