Przekazanie petycji do Prezesa Rady Ministrów

Obserwując narastanie negatywnych zjawisk dotykających administracji rządowej, za których główną przyczynę Stowarzyszenie Absolwentów uważa złą sytuację płacową w korpusie służby cywilnej, kierowani troską o sprawność instytucji publicznych i jakość dostarczanych usług, przeprowadziliśmy akcję zbierania podpisów pod petycją do Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów w sprawie zwiększenia wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej.

W dniu 3 lipca 2019 r. SA KSAP złożyło w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pismo do Premiera Mateusza Morawieckiego ws. przekazania petycji wraz z listą 583 sygnatariuszy.