Radosław Sikorski i Carl Bildt w KSAP

W środę, 4 maja 2011 r. o godzinie 12:00 w siedzibie KSAP przy ul. Wawelskiej 56, odbędzie się debata zatytułowana „Stabilizacja versus demokracja”, której głównymi gośćmi będą Radosław Sikorski – Minister Spraw Zagranicznych RP oraz Carl Bildt – Minister Spraw Zagranicznych Królestwa Szwecji. Debata prowadzona będzie w języku angielskim.

Fot. Johan Ödmann/Martin Lahousse www.sweden.gov.se www.msz.gov.pl

Carl Bildt jest doświadczonym szwedzkim politykiem: w

latach 1991-199

4 sprawował urząd premiera, wprowadzając Szwecję do Unii Europejskiej, następnie pełnił istotną rolę w łagodzeniu kon

fliktu bałkańskiego. Od 2006 r. stoi na czele szwedzkiej dyplomacji

.

Jego kandydatura rozważana była w czasie wyboru Wysokiego Przedstawiciela UE ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Ostatecznie stanowisko to otrzymała Catherine Ashton.